Om Advisor

Det er mer enn 20 år siden Advisor startet å utvikle et konsept for å effektivisere kontordrift, forvalte kunnskap og å gjøre virksomheter i stand til å levere tjenester av høyeste kvalitet. Vår erfaring gjør oss i stand til å levere slike løsninger til advokater, ingeniører, konsulenter, regnskapsførere, revisorer og lignende virksomheter.

Vi er kjent for å yte god service til våre kunder, og strekker oss til det ytterste for å hjelpe deg hele veien, slik at du får en effektiv arbeidshverdag.

Advisor er et ledende system for små og store time-, dokument- og kunnskapsintensive miljøer. Kunnskap er selve basisen i slike virksomheter. En riktig løsning er fundamentet for at man kan tilby kunder tjenester av høy kvalitet. Advisor jobber kontinuerlig med utvikling av løsningene som skal gjøre alle medarbeidere i slike virksomheter bedre og mer effektive.

Våre ansatte