Advisorskolen

Ved å investere i opplæring kan funksjoner i våre program gi betydelige tidsbesparelser og nyttig informasjon både for saksbehandler og ledelse. Det er derfor viktig for oss å kunne bidra med opplæring som kan øke nytteverdien for våre kunder.

Vi tilbyr følgende alternativ:

  • Kontorkurs hel dag
  • Kontorkurs halv dag
  • Plenumskurs hel dag

Kurs i Advisor er godkjent som etterutdanning innenfor faggruppen ikke juridiske fag for advokater.

Advisor
Advisor er hele tiden i utvikling og vi anbefaler alle våre kunder å delta på kurs med jevne mellomrom, slik at man får med seg de nyeste funksjonene og forbedringene som er gjort i programmet.

I tillegg fokuserer vi på nyttige funksjoner som gjør at man kan benytte flere av de mulighetene programmene gir. Kurs vil også på mange måter fungere som en idebank, slik at det alltid vil være noe nytt å plukke opp.


InfoEasy
InfoEasy er et ledende regnskapssystem med mange brukere. Både regnskapsførere og revisorer har deltatt i utvikling og kvalitetssikring av systemet, og programmet er godt tilpasset.

Advisor har en meget effektiv integrasjon med InfoEasy, og det er derfor viktig for økonomiansvarlig å nyttiggjøre denne både i daglig arbeid og når det gjelder rapportering til ledelsen. Kurs i InfoEasy omfatter regnskapsføring, lønn og rapportering.


Kontorkurs, plenumskurs, digitale kurs og webinarer
Vi tilbyr kontorkurs som varer enten halv eller hel dag, og de kan tilpasses det enkelte kontor når det gjelder innhold og nivå. I tillegg kan man kombinere kurs i Advisor og InfoEasy, slik at begge programmene kan belyses i løpet av samme kursdag.

Ved avvikling av kontorkurs kan man med fordel dele opp kursdagen, slik at ikke alle brukerne behøver å delta hele tiden. På den måten er det mulig å tilby kurs både for nybegynnere og viderekommende.

Plenumskurs settes opp med jevne mellomrom og er heldagskurs. Tema for disse kursene er fastsatt på forhånd og er basert på nyheter og nyttige funksjoner generelt, men også i kombinasjon med ønsker fra kunder.

Varighet på kontorkurs er enten halv dag, ca 4 timer, eller hel dag, ca 7 timer.

Ved henvendelse til oss avtaler vi dato og tidspunkt for kurset. Kontoret lager en oversikt over de temaene de ønkes å ta opp, slik at kurset tilpasses dette. På den måten får man gjennomført et kurs som er lagt opp på grunnlag av hva brukerne ved det enkelte kontor ønsker å gjennomgå og på det nivået brukerne befinner seg.

Advisor avholder også digital opplæring på forskjellige plattformer. Man kan velge å delta på spesialtilpasset digital opplæring for eget kontor, eller generell opplæring for alle kunder. Alle opplæringsformer gjennomføres både som digitale brukerkurs og webinar.

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker mer informasjon om våre digitale opplæringsmuligheter, eller kontor- og plenumskurs.

Send oss en henvendelse eller ring oss for mer informasjon.