Advokatløsninger


Advisor er i dag Norges største leverandør av advokatløsninger. Advisor har levert systemer for saksbehandling, dokumenthåndtering, kunnskapsforvaltning, timeregistrering og fakturering til norske advokater i mer enn 20 år.

Klikk på en av våre advokat-løsninger under for mer informasjon

Advisor247 ADVOKAT er neste generasjon saksbehandlingssystem for deg som vil samle alt i en smart løsning. Systemet dekker bl.a. ditt behov for dokumenthåndtering, kunnskapsforvaltning, timeregistrering og fakturering.

winAdvisor ADVOKAT er det mest benyttede saksbehandlingssystemet for advokater i Norge i dag. Systemet dekker bl.a. ditt behov for dokumenthåndtering, kunnskapsforvaltning, timeregistrering og fakturering.