Advisor Communisafe er en enkel og trygg måte å kommunisere sikkert med dine klienter og andre aktører på nettet.

INTERESSERT I MER INFORMASJON?

Vi kontakter deg i løpet av kort tid

Advokat – klient

Dialogen skjer via en passordbeskyttet webportal med samme sikkerhetsnivå som nettbanken. I webdialogen kan advokaten, klienten og andre involverte parter laste opp alle typer dokumenter, bl.a. for gjennomgang og korrektur før utsendelse.

Dialogen og dokumenthåndteringen er intergrert med Advisor for enkel saksbehandling. Advokaten benytter kun Advisor med kjent brukergrensesnitt til å laste opp dokumenter og føre dialog med klienten.

Ved innlogging i webdialogen oppgis e-postadressen som brukernavn og passord. For økt sikkerhet oppgis i tillegg et engangspassord automatisk tilsendt på SMS til klientens mobilnummer. Klienten får kun tilgang til sin egen sak/ saker. Inne i webdialogen skjer kommunikasjonen mellom advokat og klient.

Når en av partene har lagt inn melding eller lastet opp et dokument, sendes det automatisk en e-postvarsel til den andre om at det har skjedd noe i saken. I e-posten er det en lenke til webdialogen, slik at det er enkelt å logge seg inn.

Advokat – andre aktører

Det er ofte behov for sikker webbasert kommunikasjon med andre aktører enn klienten i en sak; f.eks sakkyndige. Kommunikasjonen opprettes fra Advisor ved å velge den aktuelle aktør i kontaktlisten. Aktøren får en automatisk e-post med påloggingsinformasjon, samt et engangspassord på SMS ved innlogging.
I webdialogen kan partene legge inn meldinger og laste opp alle typer dokumenter på samme måte som ved klientdialogen.

Se video om Advisor Communisafe

Se artikkel om Advisor Communisafe fra Finansavisen

Enkelt forklart kan vi sammenligne ukryptert e-post med å sende et åpent postkort. Dersom du ikke ville ha sendt informasjonen på et åpent postkort, bør du heller ikke sende denne i en e-post. – Datatilsynet

Eksperthjelp på veien – tips og triks
som kan bli veldig lønnsomme

Vi er eksperter på time- dokument- og kunnskapsintensive miljøer, der grunnlaget for lønnsomhet er avhengig av effektiv dokumenthåndtering og saksbehandling. Advokater som lever av å selge kompetanse har ikke tid å kaste bort på å lete etter dokumenter og annen saksinformasjon, eller føring og oppfølging av timelister og fakturering.
Myndighetenes krav til personvern og sikkerhet i kombinasjon med ny teknologi står sentralt hos oss.

Vi vet hva som skal til og vi hjelper deg gjerne!

helpdesk@advisor.no

33 48 43 00

  • Passordbeskyttet webportal
  • Unngå e-post på avveie
  • Direkte integrert på sak i winAdvokat
  • Mulighet for engangspassord på SMS
  • Kryptert nettverkstrafikk
  • Sikker toveis kommunikasjon
  • Sikker dialog mellom advokat, klient og andre kontakter
  • Sikker dokumentoverføring
  • E-post varsel ved endringer

INTERESSERT I MER INFORMASJON?

Vi kontakter deg i løpet av kort tid